Saturday 12 Nov 2022:Manchester City 1-2 Brentford