Wednesday 16 February 2022: Manchester Utd 2-0 Brighton